Taekwon-Do sitt overordnede mål er å unngå kamp ved å avskrekke den sterke som undertrykker den svake, med en kraft som må være basert på medmenneskelighet, rettferdighet, sømmelighet, visdom og tilit.

I denne målsetningen ligger det et håp om å kunne bygge en fredeligere verden.

Filosofien i Taekwon-Do er basert på de kulturelle verdier og normer for anstendighet som mennesker kan leve etter i harmoni med hverandre.

Derfor må ikke Taekwon-Do under noen omstendigheter bli brukt i egoistiske, aggressive og voldelige hensikter. Ei heller i kommersielle eller politiske formål.