Beltegradene i Taekwon-Do er inndelt i to grupper; fargede belter og sorte belter. Til sammen 19 grader fordelt på 6 farger. Hver farge har sin bestemte symbolikk.

Fargede belter består av hvitt, gult, grønt, blått og rødt. Det er to grader på hver farge, altså 10 til sammen. Disse starter med 10. Gup (grad) og går opp til 1. Gup.

Sort belte starter på I. Dan (rang) og går til IX. Dan.

Tallene for sortbelter skrives med romerske tall, og er delt inn i grupper på tre og tre:

Rang: Tittel:
I. Dan til III. Dan Assisterende Instruktør
IV. Dan til VI. Dan Internasjonal Instruktør
VII. Dan til IX. Dan Master Instruktør